Högskolan Kristianstad underlättar för sjuksköterskestudenter från Helsingborg och Ängelholm

KRISTIANSTAD. Från och med hösten 2019 blir det lättare för sjuksköterskestudenter från Helsingborg och Ängelholm att utbilda sig. Då inför Högskolan Kristianstad nämligen utbildning nära hemorten på dessa två orter för att underlätta studierna och ett 60-tal utbildningsplatser kommer att öronmärks för detta varje år. För dessa studenter innebär det att all praktik, den så kallade verksamhetsförlagda utbildningen, förläggs till nordvästra Skåne.

– Det här blir en stor förbättring för killar och tjejer som har sin bas i nordvästra Skåne och som vill läsa till sjuksköterska. De slipper pendla lika mycket samtidigt som sjukvården får lättare att rekrytera, säger regiondirektör Alf Jönsson i ett pressmeddelande.

På Högskolan Kristianstad antas varje termin 120 sjuksköterskor. Från hösten 2019 kommer 62 platser öronmärkas för antagning från Helsingborg och Ängelholm, nästan lika många platser, 58 stycken öronmärks för Kristianstad och Hässleholm.

Region Skåne skrev i april i år ett liknande avtal med Malmö universitet. Det innebär att 16 platser på sjuksköterskeutbildningen i Malmö öronmärks för både Trelleborg och Ystad från och med nästa höst.

Publicerad 18 June 2018 00:00