Kommunens engagemang för cyklande invånare sjunker

KRISTIANSTAD. Framkomligheten på cykel i Kristianstad kan bli bättre. För att få grepp om hur har man nu låtit Cykelfrämjandet granska kommunen nationellt.

Kristianstad kommun har tillsammans med 52 andra svenska kommuner deltagit i Cykelfrämjandets kartläggning. för att på så sätt kunna titta närmare på hur man skulle kunna öka framkomligheten på cykel i staden både vad gäller fysisk byggnation som beteende- och attitydpåverkande åtgärder. Kommunerna har i undersökningen fått bland annat fått den befintliga infrastrukturen lokal cykelpolitik och underhåll kontrollerad och årets resultat visar på en stor spridning, från 7,5 till 55 i totalpoäng. Av årets 53 deltagare får 23 kommuner över 40 i totalpoäng. Dessa kommuner arbetar mycket bra med cykling. Kristianstad får en totalpoäng på 24 vilket innebär att man sedan 2106 sjunkit poängmässigt då man för två år sedan låg på 32 poäng.

Även om Kristianstad ökar sina poäng när det gäller infrastruktur och underhåll så backar man både när det gäller information, aktiviteter, marknadsföring, mätning och uppföljning. När det gäller marknadsföring får Kristianstad i undersökningen endast två av tio poäng då man satsat noll kronor det senaste året på denna biten.

Den interna cykelpolitiken för de anställda inom Kristianstad kommun får dock bra poäng, sju av tio möjliga då man tillsammans med sina anställda arbetar för att främja cykling bland de anställda.

– Ja, vi har ett 20-tal cyklar för utlåning varav tre elcyklar på Rådhus Skåne i centrala Kristianstad som används en hel del och nästan lika många på Östra kommunhuset, berättar Håkan Nilsson på internservice.

Cykelfrämjandet uppmanar däremot Kristianstad att stärka sitt arbete när det gäller uppföljning och mätning, en resvaneundersökning anser de också skulle gynna Kristianstad kommun för att på så sätt få en bättre bild över hur resmönstret på cykel ser ut.

Publicerad 07 June 2018 13:06

Lokaltidningen Kristianstads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag