Positiva effekter av insatser i sandmarker

KRISTIANSTAD. Länsstyrelsens projekt SandLife har visat sig gynna hotade arter i närområdets sandmarker.

Bland annat fältpiplärka, sandjägarstekel, sandgeting, stäppbandbi, havsmurarbi och smaragdgrön lundmätareär några av de arter som har blivit fler sedan EU-projektet SandLife, inleddes. Nu går dock projektet mot sitt slut då man i slutet av maj sätter punkt för ett sexårigt projekt.

– Vi är glada och i vissa fall positivt överraskade över att vi så snabbt ser resultat. Vi hade inte vågat tro på en ökning av fältpiplärkan efter så många år med en kraftigt nedåtgående trend. Men idag har vi 20 procent fler revir än för fem år sedan, säger Gabrielle Rosquist på Länsstyrelsen Skåne, projektledare för SandLife i ett pressmeddelande.

Skapande av sandblottor i dyner och gräsmarker har enligt säger Pål Axel Ohlsson, professor vid biologiska institutionen på Lunds universitet kraftigt gynnat bin och andra steklar, även många skalbaggar har gynnats.

Projektet har pågått sedan 2012 med en budget på omkring 70 miljoner kronor.

Publicerad 24 May 2018 09:09

Lokaltidningen Kristianstads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag