Skola anmäls för kränkande behandling

KRISTIANSTAD. En skola i Kristianstad är anmäld till Skolinspektionen då anmälaren anser att eleven i fråga inte får det stöd som hen behöver. Dessutom har eleven som går i årskurs två, enligt anmälan utsatts för kränkande behandling

Anmälarna uppger att eleven under sin skoltid haft svårt med det sociala spelet samt saknar de rätta stödinsatser som eleven behöver. Skolan har också utan att informera vårdnadshavarna beslutat om enskild undervisning för eleven utan att berätta hur länge det skulle pågå. Detta trots att man fått besked om att eleven inte hade några problem med att nå målen.

Skolan angav senare att det rörde sig om en disciplinär åtgärd och kunde inte sätta något slutdatum för detta. Skolan har enligt anmälaren utrett elevens svårigheter men tar inte hänsyn till svårigheterna i sina beslut.

Enligt anmälan har eleven också utsatts för kränkande behandling av andra elever under skoltid vid ett flertal tillfällen.

Skolinspektionen har nu beslutat att Kristianstads kommun senast den 4, juli 2018 ska vidta åtgärder så att elevens rätt till stödinsatser tillgodoses och skollagens krav på att motverka kränkande behandling uppfylls. I beslutet säger man också att rektorn ska säkerställa så att elevens särskilda behov utreds.

Publicerad 23 May 2018 11:53

Lokaltidningen Kristianstads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag