Översiktsplanen för Östra Göinge uppdateras

ÖSTRA GÖINGE

. För att utveckla Östra Göinge kommun till en mer attraktiv och hållbar kommun så låter man just nu invånarna komma till tals. Något som ska mynna ut i en ny uppdaterad översiktsplan.

En ny översiktsplan för kommunen ska enligt Daniel Jönsson(M) ordförande i översiktsplanberedningen bidra till fler stolta Göingebor men också få fler invånare att flytta till Östra Göinge. Därför uppmanar man nu invånarna att komma till de dialogträffar man bjudit in till mellan den 15 maj till och med den 15 augusti. Näst på tur står träffar i Broby den 2 juni, Knislinge den 5 juni samt Hanaskog den 11 juni.

– Det har hänt en del i kommunen sedan 2012 då man gjorde den senaste översiktsplanen och en sådan här plan är egentligen ett löpande arbete, berättar Anders Siversson, enhetschef plan och bygg, Östra Göinge kommun.

syftet med en uppdaterad version är inte bara att öka antalet invånare, utan också få de invånarna som bor där att stanna samt få fler besökare till trakten och fler företag att investera på orten.

– I Översiktsplanen planerar vi för hur och var kommunen planerar för nya bostäder, för kommunikation och hur mark och vatten ska hanteras. Helt enkelt en översikt för strategin kommunen har inför framtiden, säger Anders Siversson.

Det första mötet med invånarna hade man i Glimåkra och där diskuterades bland annat hur man skulle kunna utveckla Trollacenter samt Trollabadet men också om hur den enskilda orten skulle kunna utvecklas. Man diskuterade också hur man skulle kunna få liv i centrum och de tomma lokaler och skyltfönster som blir allt vanligare på flera orter.

– Ett levande centrum är viktigt i alla byar precis som bra kommunikationer som cykelvägar, vägar och bussförbindelser. och att vi får invånarnas syn på sin egen ort känns väldigt viktigt, då det är de som kan sin ort bäst. Och det är viktigt att förändringar görs i dialog med invånarna för en så bra översiktsplan som möjligt.

Publicerad 17 May 2018 08:00