Ny förskola i Bromölla byggs

BROMÖLLA. Barn på förskolan 1912 fick vara med och ta de första spadtagen när bygget av förskolan Vita sands förskola inleddes.

– Det känns riktigt bra att byggnationen av Vita sand äntligen sätts igång. I takt med att orten växer, så behöver också våra förskolor och skolor växa och utvecklas. säger kommunalråd Jenny Önnevik (S) i ett pressmeddelande.

Behovet av förskoleplatser i Bromölla och det ökade antalet nya bostäder gör att en ny förskola var ett måste i kommunen.

Enligt Sven Håkansson, utbildningschef Bromölla kommun så bidrar den nya förskolan också att barngrupperna på de övriga förskolorna kan minska men också att förskolan 1912:s lokaler kan övergå till Alvikenskolans regi igen, vilken är i stort behov av ytterligare lokaler.

På den nya förskolan planerar man för sex avdelningar och man kommer också att fokusera på att skapa kreativa ytor i och omkring byggnaden. Förskolans placering på tomten har också som mål att främja lekplatser i flera väderstreck och ge naturlig rörelse och variation för barnen.

Fastighetens totala yta kommer att bli 7 606 kvadratmeter. Lek- och grönytan blir 4 328 kvadratmeter och pedagogiskt utformad utan traditionella lekredskap.

Den nya förskolan beräknas stå klar hösten 2019.

Publicerad 16 May 2018 00:00