Kristianstad-politiker gör praktik på LSS-boende

KRISTIANSTAD

. Kristianstad är en av sexton kommuner som antagit en utmaning från Funktionshinderbanan om att skicka två politiker på praktik på ett LSS-boende. Från Kristianstad skickar man Marianne Eriksson (S) och ordförande i omsorgsnämnden samt vice ordförande Caroline Hedenström (M).

Enligt Marianne Eriksson har sådana här besök ute i verkligheten hög prioritet och hon menar att det är viktigt att få kunskap från den verklighet som några av våra medborgare lever i. Även Caroline Hedenström ser det som en självklarhet att anta utmaningen från Funktionshinderbanan.

– Det är otroligt viktigt att vi som är politiker och medborgarföreträdare, besöker verksamheterna. Det ökar förståelsen och underlättar i vårt beslutsfattande. Frågorna som gäller funktionshindrade är mycket viktiga och det är en stor och komplex verksamhet som bedrivs inom kommunen under LSS-lagstiftningen, säger Caroline Hedenström (M)

För andra året i rad så cyklar Funktionshinderbanan 80 mil för fler och bättre LSS-hem för personer med särskilda behov. Samtidigt utmanar initiativtagaren Robin Berkhuizen landets LSS-ansvariga kommunpolitiker att göra praktik på ett LSS-boende i sin kommun.

Marianne gjorde sin praktik i mitten av maj och Caroline Hedenström (M) kommer praktisera först vid fyra tillfällen i juni månad .

– Det är otroligt viktigt att vi besöker de verksamheter som är beroende av de beslut vi fattar. Därför väljer jag ofta att vara ute i våra verksamheter. Jag har under dessa dagar deltagit fullt ut i arbetet på ett av våra LSS-boende i kommunen och det glädjer mig att se hur arbetet utförs utifrån de boendes delaktighet och att man faktiskt har möjlighet att leva ett individuellt liv med visst stöd, säger Marianne Eriksson.

Sammanlagt har mer än 30 politiker i sexton kommuner har antagit utmaningen att göra praktik på ett LSS-boende.

Publicerad 15 May 2018 09:45