Trygghet för äldre

NÄSBY.

På samtliga offentliga vårdcentraler i Kristianstad kommun ha man sedan två år tillbaka arbetat aktivt för att personer över 75 år ska känna sig trygga, inte bara i vården utan även efter. Arbetet har dessutom visat sig innebära färre återbesök för eftervård för patienterna sedan besöken började följas upp i projektet, "Tryggad utskrivning".

På Näsby vårdcentral har distriktssköterskan Lena Lantz daglig kontakt med de äldre som den senaste tiden besökt Vårdcentralen eller Centralsjukhuset i Kristianstad. Genom ett uppföljande samtal ser hon till att patienterna får svar på sina frågor och funderingar men också att de får känna sig trygga inför hur de ska ta sin medicin eller om de har sår som måste läggas om. I vissa fall kan de behöva hemsjukvård och då ser Lena Lantz till att rätt kontakter tas.

– Sedan vi började det här arbetet får jag dagligen höra vilken lättnad de gamla känner när jag ringer. Att någon bryr sig betyder otroligt mycket för många och i många fall har de inga anhöriga på nära håll som kan hjälpa dem, berättar Lena Lantz.

Hjälpen de erbjuder är frivillig men fyra dagar efter utskrivning får de boende på Näsby som är över 75 år ett samtal från Lena Lantz. Och sedan den 1 januari i år så har man också ett utökat samarbete mellan primärvård, slutenvård och kommun vid utskrivningar.

– Vi samverkar numera på ett helt annat sätt när det gäller utskrivning för att kunna sätta patienterna i fokus ytterligare. Vilket alltid varit vårt fokus här på Näsby, säger Linda Björklund, verksamhetschef, Näsby Vårdcentral.

Den forskning som gjorts visar att tryggheten bland äldre ökar betydligt vid återkoppling efter vård och framförallt återinläggningarna har minskat markant.

– Många äldre vill inte vara i vägen eller störa och de vill gärna vara hemma. Vilket gör att de kanske säger att de klarar sig själva eller att allt är bra, trots att det inte alltid är så. När vi då ringer upp och de får prata med någon hemma så betyder detta otroligt mycket för dessa människor.

Sonja Eriksson är en av de patienter som blivit uppringd av Lena Lantz och som är mycket positiv till projektet.

– Jag visste inte att jag skulle bli uppringd men är mycket positiv till att de erbjuder den här uppföljningen. Det känns tryggt. Och även om jag har daglig hemtjänst och anhöriga som kan hjälpa mig efter min operation så har Lena varit till stor hjälp och bland annat hjälpt till att boka sjukgymnastik nu efter min behandling, vilket jag är väldigt tacksam för. Och det är också skönt att veta att man kan nå henne på telefon om det skulle vara något. Jag kan tänka mig att något sådant här betyder ännu mer för de som inte har någon anhörig eller hemtjänst, säger Sonja Eriksson.

Annika Kragh, ortoped och äldrespecialist är en av initiativtagarna till projektet, "Tryggad Utskrivning". Ortopeden samt medicinavdelningen på CSK har också varit en del av projektet sedan start. Diskussioner med kirurgen väntar också och Linda Björklund hoppas även att de privata vårdcentralerna vill ansluta sig till projektet så småningom.

– Samverkan är a och o och vårt fokus är att faktiskt hjälpa de som behöver det mest. Och den respons vi får visar att projektet har många positiva effekter.

Publicerad 24 April 2018 01:30

Lokaltidningen Kristianstads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag