Över 650 Kristianstadsbor drabbas när kopparnätet stängs ner

DJURRÖD/RICKARUM. Över tio orter i kommunen blir från och med den 31 maj utan fast telefoni då Telia väljer att plocka bort kopparnätet på flera håll i Kristianstad kommun.

Det gamla telenätet klarar inte längre kraven som ställs på de äldre telestationerna vilket innebär att man nu stänger totalt 13 stationer av det så kallade kopparnätet istället för att renovera och rusta upp dessa. Redan i fjol påbörjade man nedläggningen i flera delar av Östra Göinge kommun och nu fortsätter man i Kristianstad. Från och med den 31 maj stängs det fasta telefonnätet ner i Barum, Bjärnhult, Djurröd, Ekestad, Huaröd, Ilnestorp, Mjönäs, Nymö, Oppmanna, Rickarum, Rötved, Skärsnäs och Norra Strö. Vilket innebär en förändringen för omkring 650 abonnenter. Vilket innebär att de invånarna som detta berör måste ha valt en annan typ av telefoni, då all telefoni kopplat till det fasta nätet släcks ner den 31 maj.

Det gamla kopparnätet, som används av flera andra tjänsteleverantörer, ägs till stora delar av Telia. Arbetet med att framtidssäkra nätet har pågått i hela Sverige under flera år. Digitaliseringen i samhället kräver snabba, stabila och driftsäkra kommunikationstjänster och man har de senaste åren märkt att allt fler lämnar det fasta nätet för att istället använda sig av fiber eller mobilnät.

–Det är klart att det finns en viss oro bland de boende i dessa områden, Vi har fått en del samtal och det har också tagits upp på bystämmorna. Telefoni och fiber är två stora frågor där och de hör ihop. Flera av de här orterna är på väg att få fiber men vi inser också att det kommer att bli ett glapp på flera håll mellan att det fasta nätet stängs ner och fibern är färdiginstallerad, säger Mats Wemmenborn, IT-strateg i Kristianstads kommun.

– Det här är ett teknikskifte som sker i kommunen och som vi alla måste förhålla oss till. Den som inte gör något alls kommer att bli helt utan telefon, säger Mats Wemmenborn, IT-strateg i Kristianstads kommun.

Enligt Mats Wemmenborn ligger dock ansvaret på den leverantören man har idag att man har någon form av fungerande telefoni även efter den 31 maj.

–Man kommer i de flesta fall att erbjudas mobil hemtelefoni och med en kraftfullare mottagare så ska detta fungera. Vi har bra mobilteckning i Skåne, säger Mats Wemmenborn.

Publicerad 14 March 2018 00:00

Lokaltidningen Kristianstads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag