Antalet nya lägenheter fler än på många år

KRISTIANSTAD. Det byggs på en rad olika håll i Kristianstad kommun. Bara i de centrala delarna väntar de närmaste åren ett hundratal nya lägenheter och i bland annat Åhus och Yngsjö planerar man också för nya bostäder.

Den senaste statistiken visar att antalet nybyggda lägenheter är fler än på över 42 år. Bara under det fjärde kvartalet i fjol påbörjades byggandet av 179 lägenheter i småhus i Kristianstads kommun, vilket är fler än något kvartal sedan första kvartalet 1975.

Byggboomen i Kristianstad ser med andra ord ut att hålla i sig. Lagom till sommaren ska två nya lägenhetshus stå klara intill Tivoliparken som kommer att innehålla 74 stycken hyreslägenheter och i höst väntas 48 nya hyresbostäder stå klara på Österäng. Även Sommarlust och Hammar får en rad nya bostäder de närmaste åren och på Näsby räknar man med ett 80-tal nya lägenheter som kommer att växa fram och bli det nya bostadsområdet Lingenäs som ska stå klart hösten 2019

Enligt Pierre Månsson (L), kommunalråd är det glädjande att staden växer i flera riktningar och han ser det som positivt att intresset för att bygga bostäder i kommunen är fortsatt stort, både bland väletablerade byggföretag och nya aktörer i området.

Patrik Möller, mark- och exploateringschef i Kristianstad ser också positivt på tillväxten i Kristianstad.

– Vi har en ökning i antalet inflyttade, vilket gör att nybyggandet måste öka. Även försäljningen av villatomter ser vi ett ökat intresse för, vilket också är positivt.

Enligt Patrik Möller, så fick 616 stycken bostäder startbesked under 2017,en stor ökning jämfört med 2015.

– Bakåt i tiden låg vi på runt 200 startbesked om året och de senaste två åren har vi ökat markant, vilket visar på att behovet finns.

Kristianstad närområde 2017 –2019

Sommarlust: 322 st

Innerstan: 268 st

Hammar: 417 st

Österäng: 48 st

Näsby: 76 st

N Åsum: 20 st

Publicerad 23 February 2018 10:01

Lokaltidningen Kristianstads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag