Robot tar plats i skolan

Genom roboten kan sjuka elever ta del av undervisningen hemifrån

KRISTIANSTAD.

Kristianstad är första kommun i landet med att testa en robot som ska hjälpa långtidssjuka elever i skolan. Intresset är stort och kommunens IKT-utvecklare tror att fler kan följa efter.

Den lilla vita roboten AV1 har fått positiv respons, både bland användare och lärare. Och inte minst från Mattias Schmidt, IKT-autvecklare i Kristianstad kommun, som introducerat roboten för rektorer och skolchef, vilket gjorde att Barn- och utbildningsförvaltningen nu köpt in två stycken robotar som ska hjälpa elever som på grund av sjukdom inte kan närvara i klassrummen.

– Ja, en av robotarna finns just nu ute i ett klassrum och den andra fungerar som ett visningsobjekt för att fler ska få upp ögonen för maskinen som fungerar som långtidssjuka elevers förlängda öron och ögon i klassrummen. Med hjälp av roboten kan eleven både se och höra vad som händer i klassrummet och dessutom delta i diskussioner genom roboten, berättar Mattias Schmidt.

I höstas såg Mattias Schmidt roboten på en mässa och efter att en förälder till ett långtidssjukt barn uppmärksammat honom om AV1 såg han till att titta närmare på roboten. I oktober köpte man den första roboten och redan i november började den användas i verksamheten.

– Tanken är inte ett hjälpmedel för de som inte orkar gå till skolan, utan för de som vill men inte kan gå i skolan på grund av sjukdom.

Roboten är framtagen av Noisolation i samarbete med barncancerfonden och har använts på sjukhus och i andra privata verksamheter. Men Kristianstad är första kommun som testar den i skolans värld och den har visat sig ha enbart positiva effekter.

– Vi visste inte helt hur den skulle fungera i verksamheten men det har visat sig fungera väldigt bra. Det krävs dock struktur i klassrummet och att eleven vet på vilka tider genomgångarna hålls. Eleven startar sedan upp sin i pad och väcker roboten genom en app och kan sedan delta när de orkar. Det är totalt live så ingen information sparas, roboten är en total stand in för eleven. Och genom roboten kan eleven prata med sina klasskamrater, följa med på utflykt och delta efter sin egen förmåga.

Kostnaden för en AV1 är 24 000 kronor och sedan 1000 kronor i månaden för underhåll och service. De två robotarna som finns i kommunen kan komma att bli fler om behovet ökar.

– Det är fortfarande viktigt med det personliga mötet i skolan och tanken är inte att dessa robotar ska få fler att sitta hemma och gå i skolan på distans. Men vid sjukdom krävs det lösningar för att inte komma efter i skolarbetet och då är AV1 en väldigt bra lösning.

Publicerad 20 February 2018 18:30

Lokaltidningen Kristianstads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag