Byggboom bidrog till pengar i kassan

KRISTIANSTAD. Kristianstads byggboom är en av orsakerna till att Kristianstad kommun i år kan presentera ett positivt bokslut för 2017. Det preliminära bokslutet visar på drygt 170 miljoner kronor i överskott, vilket är det bästa ekonomiska resultat i mannaminne. Överskottet innebär drygt 132 miljoner mer än vad som var planerat i budgeten.

– Det här är glädjande siffror, som speglar den byggboom som råder i Kristianstad. En stor del av överskottet kommer från markförsäljning och från den statliga byggbonusen som vi fick ta emot för det ökade bostadsbyggandet, säger kommunalrådet Pierre Månsson (L) på kommunens hemsida.

Även kommunalrådet Anders Tell (S) är nöjd med resultatet men säger att en god planering och uppföljning behövs för att man ska klara att upprätthålla kvaliteten i välfärden på sikt.

Ett visst överskott i det kommunala bokslutet är nödvändigt för att kommunen ska kunna finansiera kommande investeringar och framtida pensionskostnader. Förra året satsades 745 miljoner kronor i investeringar, bland annat i bygget av förskolor och skolor, i arenaområdet och i vatten och avlopp.

Publicerad 08 February 2018 07:42