Miljoner för att utveckla Trollacenter

GLIMÅKRA. Boverkets stöd på 14 200000 kronor gör det nu möjligt för Trollacenter i Glimåkra att utvecklas. Åtgärden innebär att markområdet i anslutning till ishallen och idrottsplatsen planeras och byggs ut till en sammanhängande anläggning för fritidsaktiviteter och rekreation. Östra Göinge gör med andra ord en storsatsning i Glimåkra.

OMbyggnationen kommmer att innebära allt från cykelvägar, lekplatser, scen, utegym till klätterbana och parkering bland annat och planen är att det ska finnas möjlighet till aktiviteter året runt. Man hoppas också att platsen kan bli en mötesplats och en ny arena för olika sorters träffar.

Detta kommer att växa fram på området:

Cykelparkering

Skatepark i betong

Parkourbana

Utomhusgym

Hinderbana

Grillplats

Brännbollbana

Utescen

Parkeringsplatser

Linbana

Klätterlek, rutschkana, gungor

Motorikbana

Småbarnslek med sandlåda, klätterlek, leksaksskulpturer, balansstubbar, lekhus

Tre körbara terrängytor för extra p-platser vid evenemang, markbeläggningen på ytorna skall vara av ängskaraktär för att främja den biologiska mångfalden.

Grönytor

Plantering av träd

GC-väg

Gång- och ridvägar

Publicerad 21 December 2017 11:57

Lokaltidningen Kristianstads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag