De ekonomiska bidragen minskar

KRISTIANSTAD

. Sammanlagt betalade Kristianstad kommun ut 5 900 000 kronor i olika former av bidrag till totalt 802 hushåll under november månad 2017.

De senaste siffrorna från Socialstyrelsen visar dock att siffrorna är på väg ner. Kristianstad har under de se senaste månaderna sett en nedåtgående trend i det utbetalda ekonomiska biståndet.

Jämfört med i maj månad 2017 så betalade man i september ut en fyra procent lägre summa.

Att man betalar ut mindre ekonomiskt bistånd än tidigare kan enligt Socialstyrelsen bero på att invånarnas privatekonomi förbättrats, men det kan också bero på att kommunen blivit mer restriktiv i sina beslut.

– Ja, vi har sett en stadig nergång de senaste åren, dels beror detta på att det faktiskt är lättare att få jobb men en del beror också på att det är ett politiskt beslut. Vi jobbar också hela tiden aktivt för att sänka biståndet och om jag fått önska så så hade ingen behövt gå på bistånd men så ser inte verkligheten ut tyvärr, säger Ann-Christin Bjerrehus, verksamhetschef på utredningsavdelningen, Arbete - och Välfärdsförvaltningen.

Att antalet bidragstagare nu sjunker gör också att förvaltningen kan arbeta annorlunda med de ärende som är kvar. Och fokus för 2018 är att arbeta med de som haft ett långvarigt försörjningsstöd, då den siffran fortfarande är relativt hög i Kristianstad.

–Vi har haft stora förändringar i verksamheten , vilket har gjort att vi fått lära upp ny personal men nu har vi en stabil personalgenomströmning vilket gör att vi åter igen kan ha en stabil kontakt med de klieneter vi jobbar med. Ekonomiskt bistånd är det sista skyddsnätet vi har när alla andra resurser är uttömda och vårt mål under 2018 är också att få ut ännu fler människor i arbetslivet, vilket vi också jobbat aktivt med under 2017.

Publicerad 18 December 2017 11:48