Nej till byggplaner i Äspet

ÅHUS. Två detaljplaner för bostadshus i Äspet upphävs av Länsstyrelsen Skåne då man anser att området hotas av översvämning och erosion.

De aktuella tomterna ligger endast två,tre meter över havsytan och Länsstyrelsen ser en stor fara med att i dagens planer bygga med de framtida riskerna för översvämning och erosion . Man konstaterar också att Äspet redan i dagens klimat är en av Skånes mest erosionsutsatta stränder. Länsstyrelsen visar med olika beräkningar att det finns stora framtida risker för det aktuella området.

–Med våra nya kunskaper om vilken effekt ett förändrat klimat har när det gäller erosion och höjda havsnivåer har beslutet inte varit svårt att fatta. Det saknas idag förslag på hur området ska kunna skyddas, och planområdet ligger inom ett högriskområde för översvämning från havet enligt kommunens egen bedömning i översiktsplanen, säger Ola Melin, Länsstyrelsen Skåne i ett pressmeddelande.

Publicerad 14 December 2017 14:00

Lokaltidningen Kristianstads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag