Hårdare insatser mot nedskräpning krävs

KRISTIANSTAD.

Trots att Sveriges hushåll är bra på att återvinna så har Kristianstad kommun de senaste åren haft stora problem på flera av sina återvinningscentraler men projektet, Ren Återvinning hoppas man ska göra skillnad.

Bland annat har man haft stora problem på Näsby innan den stängdes ner, på Vilan och i Nosaby. Man har kastat sina grovsopor bredvid stationerna och det har vid flera tillfällen sett förfärligt ut när FTI, Förpacknings- och Tidnings-insamlingen kommit för att tömma containrarna. Om inte sopdumpningen minskar leder det till städkostnader på miljonbelopp vilket gör det svårt att bygga ut insamlingssystemet ytterligare.

Därför har man under 2017 drivit projektet, Ren Återvinning i Kristianstad bland annat och FTI anser att projektet varit positivt på många håll. Dock har inte resultatet varit som önskat just i Kristianstad.

Nu väntar ytterligare insatser för att fortsätta minskningen av sopdumpning på flera platser runtom i Sverige.

– Nej projektet har inte haft några stora resultat i Kristianstad, men det beror nog mest på oss. Vi hade planerat att ha värdar på stationerna i form av pensionerade poliser. Men fick inte tag i några poliser till stationerna i Skåne tyvärr, dock så visade sig insatsen inte ha några större effekter på andra håll, berättar Jenny Randborg, Regionchef FTI.

Enligt Ulla Krohn, projektledare på FTI. så har projektet varit väldigt framgångsrikt på andra håll och man har genom projektet också fått insikt om vilka metoder som fungerar bra för att minska nedskräpningen och man har från kommunens håll också fått positiv respons.

Man har i problemområdena provat sig fram för att se vilka metoder som funderar bäst och det som provats är utökad information samt att man placerat ut värdar vid utvalda stationer och utvalda tillfällen.

– Det har dock visat sig att det inte finns en insats som hjälper överallt utan vissa insatser hjälper på en del stationer och andra på en del. En bättre informationsskylt har hjälpt på några stationer men inte på alla och problemen på Vilan är fortfarande stora, säger Jenny Randborg.

Publicerad 08 December 2017 13:29