Provtagning av järn och aluminium i Helge å

KRISTIANSTAD. I år genomför Länsstyrelsen Skåne en studie av läckaget av järn och aluminium vid Helgeå, Klingavälsån och Görslövsån och de första provtagningarna har indikerat variationer med extrema halter på vissa platser.
Problemen uppmärksammades redan 2007 när strandängarna vid Helgeå missfärgades efter en översvämning. Delar av ängarna färgades rödbruna och ängsgräset kunde inte användas som hö. Missfärgningarna har sedan dess återkommit under flera år och uppmärksammats på fler platser i Skåne.
Det har visat sig att invallningspumparna man placerat där för med sig järnslam och aluminium som påverkar ängsgräset och kan vara giftigt.
Naturvårdsverket beslutade därför i fjol att avsätta 400 000 kronor till Länsstyrelsen Skåne för att ta fram mer kunskap om problematiken och vad som kan göras åt den. Projektet pågår under hela 2017.

Publicerad 19 April 2017 13:00

Lokaltidningen Kristianstads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag