Svårt att hitta behöriga lärare till yrkesutbildningar

”Vårt mål är att så många som möjligt ska läsa in behörigheten”

KRISTIANSTAD. Den senaste statistiken för hur andelen behöriga lärare är fördelad över kommunens gymnasieskolor visar att Kristianstad jämfört med övriga Skåne både ligger i topp och i botten.
Sämst i hela Skåne är Framtidsgymnasiet i Kristianstad, där endast 13,5 procent av lärarna har behörighet jämfört med C4-skolans HU och SA som har 100 procent behöriga lärare.
Dock visar siffrorna att yrkesgymnasium generellt hamnar lägre då det är svårt att rekrytera lärare med särskild yrkeskompetens som samtidigt har pedagogisk utbildning.
På Framtidsgymnasiet är det något man jobbar med och just nu läser en lärare in den pedagogiska biten och till nästa termin påbörjar tre stycken lärare sin pedagogiska utbildning.
– De ämne som är gemensamma för samtliga gymnasieskolor, där finns behörig personal även hos oss, men eftersom vi har många ämne där vi sett yrkesmeriter som en viktig del, där saknas i många fall behörigheten och det är något vi jobbar med hela tiden för att åtgärda, berättar Bo Berntsson, rektor Framtidsgymnasiet Kristianstad.
Man ser också över en utbildningsplan för att motivera ännu fler yrkeslärare att läsa in pedagogiken för att få sin behörighet.
Bo Berntsson,
– Vi har ämne som transportteknik och personbilsteknik på några av våra program och där väger praktisk kompetens också tungt vid en rekrytering. Med 20 års erfarenhet har de en stor erfarenhet i ämnet. Och saknar man behörighet blir man heller aldrig tillsvidareanställd vilket motiverar många att läsa in behörigheten. Lärarbristen gör det dock delvis svårt att rekrytera inom vissa ämne men vid nyrekryteringar har vi alltid som krav att man som sökande ska ha behörighet.
Enligt Bo Berntsson ser man också en behörighetsökning rent procentmässigt nu i år, sedan Skolverkets statistik kom ut
– Ja, när jag tittade på våra dagsfärska siffror hade vi höjt oss till 33 procent behöriga lärare så det går på rätt håll och vårt mål är att höja den siffran ännu mer, säger Bo Berntsson.
På C4-skolan som vid två av sina program har en lärarkår med 100 procent behörighet, där ser man inte bara behörigheten som ett krav utan även lärarlegetimation.
– Vi ser detta som otroligt viktigt när vi rekryterar, samtidigt har vi också en utbildning där det inte går att validera den kunskap som finns. På våra estetiska utbildningar som är väldigt nischade så har vi några få som saknar behörigheten eftersom det inte går. Där har man fått se till kompetens och erfarenhet, berättar Christel Lundin rektor C4-skolan, Kristianstad.

FOTNOT: HU och SA: Humanistiska programmet samt Samhällsvetenskapliga programmet.

Publicerad 18 April 2017 07:00

Lokaltidningen Kristianstads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag