Varför ska man välja svenska produkter?

INSÄNT. Den frågan har många svar. Djurskydd, hälsa, jobb och miljö är några anledningar till att stödja svensk livsmedelproduktion.
Att Sverige har ett av världens bästa djuskydd känner nog dom flesta till. Att vissa menar att ”alla inte har råd” det köper jag inte. För är det då okej med till exempel barnarbete inom klädindustrin för att få fram billiga kläder? Tror inte att många tycker att det är okej. Varför skulle det då vara okej att köpa kött från djur som levt under gräsliga förhållande och förmodligen gått igenom en slakt utan bedövning. Kan ni verkligen äta detta med gott samvete?
Två tredjedelar av all antibiotikaanvändning i världen används till livsmedelproducerand djur. Sverige är det land i Europa ihop med Norge och Island som använder minst mängd antibiotika till livsmedelproducerande djur. Här är det inte tillåtet att ge antibiotika i förebyggande syfte eller att ge tillväxthormoner. I många andra länder lever djuren på så små ytor och så många djur ihop att det lätt sprids sjukdomar, därför ges antibiotika i förebyggande till hela besättningar. Det finns sen kvar en hel del rester i köttet vi köper. Det bidrar till att det utvecklas multiresistentabakterier och på sikt kommer vi inte kunna behandla sjukdomar som lunginflammation mm. Varje bonde håller i genomsnitt fem andra personer med jobb. Genom att välja svenska livsmedel gynnar man också arbetsmarknaden. När en bonde tvingas lägga ner drabbar det i många andra led. Djurtransportörer, slakterier, djurskötare, mejeriföretagen, lantbruksskolor mm. Det är inte många som tänker på det. För 10 år sen fanns det 8500 mjölkföretag 2015 var antalet ca 4200st (källa: jordbruksverket) 1950 fanns det 252.503 bilar och 2.565.160 nötkreatur i Sverige. I dagsläget finns det 4.585.519 bilar och endast 1.500.000 nötkreatur kvar. Hur kan det då vara korna som är roten till alla klimatförändringar i världen? Innan vi behöver fundera på klimatförändringarna som orsakas av nötkreatur finns det betydligt viktigare saker att koncentrera oss på. Som till exempel utsläpp från fordon, alla lastbilar som går över hela jorden för att transportera mat till oss. För att inte tala om flyg och fartygstrafiken. Dessutom är våra öppna landskap och härliga naturbeten unika. Utan betande djur kommer dessa marker växa igen. Vill vi leva i skog och sly överallt? När man pratar om att korna är dåligt för miljön ser man det oftast det ur ett globalt perspektiv. Man räknar inte in de goda sakerna de bidrar till i Sverige. Välj ett svenskt, lokalproducerat kött som har gått på äkta naturbete.
Bara för att vi minskar antalet kor i landet betyder inte det att vi äter mindre kött. Vi väljer bara ett annat kött. Utländskt. På vilket sätt hjälper vi Sverige då? Det gynnar varken djuren, svenska jobb, öppna landskap eller att säkerställa en stark inhemsk produktion. Alla har allt att vinna på att gynna svenskt jordbruk och välja svenska produkter från sitt närområde. Detta gäller både konsumenter, kommun och landsting.
Sara Rosqvist, Landsbygdspartiet oberoende, Skåne
 
Vad tycker du? Kommentera nedan!

Publicerad 04 December 2016 07:00