Företagsstöd till få kvinnor

SKÅNE. En tiondel av företagsstöd på landsbygden går till kvinnor, resten får männen. Det visar den rapport som Länsstyrelsen tagit fram.
Men trots att endast en tiondel av företagsstödet går till kvinnor så finns det positiva tendenser. Skåne har näst högst andel ansökningar från kvinnor i landet även om beviljandegraden är låg. Och man ser också en svag ökning på antalet företagande kvinnor.
– Jordbruk är kapitalkrävande och drivs och ägs oftast av män. En annan förklaring är också att kvinnor oftare söker stöd inom tjänstesektorn, turism och förädling av jordbruksprodukter. Det är branscher som har lägre budgetutrymme i landsbygdsprogrammet, säger Henrik Andersson, enhetschef på landsbygdsavdelningen på Länsstyrelsen i ett pressmeddelande.
Av varje hundralapp i företagsstödet i Skåne får kvinnorna 9 kronor, männen 62 kronor och resterande 29 kronor går till företag som inte drivs som enskild firma.

Publicerad 21 June 2013 09:00

Lokaltidningen Kristianstads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag