Nytt projekt för sandnejlikan i Åhus

Hallå där...
Josefin Svensson, projektledare på Vattenriket

Vad innebär det här projektet?
- Förr var sandnejlikan vanlig runt Åhus. I dag är sandnejlikan hårt trängd när många vill bygga eller odla på den attraktiva marken. Därför startar vi ett projekt som ska gynna växten. Det handlar om att informera de som sköter vägkanterna och om att bland annat klippa lite senare på säsongen när sandnejlikan har blommat över. Den som har den rara blomman i sin trädgård kan nämligen med gott samvete låta gräsklipparen vila och gödsla mindre. På så sätt gynnar man en växt som är tjusig, doftar gott och är väldig ovanlig.

Vad beror det på att antalet sandnejlikor minskat?
- Täppet med omgivningar har sedan 1960-talet bebyggts med villor och i dag finns det bara rester kvar av de gamla bestånden. Trots detta är sandnejlikan en välkänd växt för många Åhusbor. Sandnejlikan är både fridlyst och klassad som starkt hotad i vår nationella rödlista.
2010 gjordes en stor inventering i hela Skåne av floraväktarna genom Lunds Botaniska förening. Sandnejlikans förekomst har minskat rejält i Åhus de senaste 50 åren. Framförallt är det exploateringar och ovarsam skötsel med gräsklippning och gödning som är boven.

Vad kommer ni att göra för att bevara de blommorna som finns?
- Bland annat kommer vi att ha en informationskväll på Aoseum, den 10 maj, botanisten Kjell-Arne Olsson berättar om sandnejlikan i Åhusområdet. Den 2 juli blir det trädgårdsvandring i Åhus. Då tittar vi på sandnejlikor i området och får tips om hur vi bäst sköter dem så att de kan finnas kvar i våra trädgårdar.

Publicerad 17 April 2012 10:00