Vattenriket får Eu-pengar till grön turism

KRISTIANSTAD. Kristianstads Vattenrike ska bli en grön turistdestionation. Och det nya projektet innebär också att Kristianstad kommun och Vattenriket har fått ett EU-bidrag på 80 000 kronor till en förstudie för att skapa just en grön turistdestination.
- Vår stora tillgång är naturen. Sedan har vi många fantastiska entreprenörer i området som kan göra något av den. Förstudien syftar till att skapa ett nätverk för dem som är intresserade av att arbeta med grön turism, säger Eva Berglund, turismstrateg, på Kristianstads kommuns hemsida.
Mycket arbete har redan lagts ner för att tillgängliggöra, informera om och marknadsföra området.
Det nya projektet ska stimulera lokala företag och föreningar till att utveckla naturnära turistprodukter för att kunna nyttja landskapet och naturens värde ytterligare.
Målgruppen för förstudien är lokala turistföretagare och personer som planerar att starta upp turistisk verksamhet i nordöstra Skåne.

Publicerad 03 January 2012 13:50