Östersjöns bestånd av storspigg är större än förväntat, det visar en storskalig kartläggning.

Östersjöns bestånd av storspigg är större än förväntat, det visar en storskalig kartläggning. Foto: Pixabay.

Ny kartläggning – rekordmycket storspigg i Östersjön

Forskaren: "Kan vara ett viktigt byte för torsk"

ÖSTERSJÖN.

En ny storskalig kartläggning visar att det finns gott om storspigg i de svenska delarna av Östersjön. Nu vill forskarna att fisken ska ingå i framtida övervakningsprogram och få en central roll i förvaltningen av havet.

Av
André Kvist

Tidigare har storspiggens roll i Östersjöns ekosystem var något okänd. Nu har man genom flera studier och en stor kartläggning kunnat visa att arten påverkar rekryteringen av rovfiskar som gädda och abborre längs kusten.

Fisken är en konkurrent till unga rovfiskar och sill om födan. Den kan även förstärka övergödningens effekter. Spiggens blotta existens kan leda till ökad mängd trådalger i och med att den äter de smådjur som betar på algerna.

Den nya kartläggningen visar att storspiggen ökar kraftigt i Östersjöns utsjö. Under vissa av de undersökta åren (2001-2014) har storspiggen utgjort nästan 10 procent av den totalt biomassan av fick. Mest bestånd fanns nära Öland och Gotland.

– En intressant observation är att vi såg de högsta tätheterna av storspigg i de områden där tätheterna av den främsta rovfisken i Östersjöns utsjö, torsken, är låg. Det kan tyda på att spiggen är ett viktigt byte för torsken eller att miljöpreferensen för de båda arterna skiljer sig åt, säger Jens Olsson, forskare vid institutionen för akvatiska resurser vid SLU (SLU Aqua).

Nu hoppas forskarna att resultaten leder till bättre bevakning av storspigg och att man tar hänsyn till den när man arbetar fram förvaltningsplaner.

– Spiggen skulle kunna användas som foderfisk, och eventuellt för utvinning av nyttiga fettsyror. Samtidigt skulle ett fiske riktat mot spigg kunna vara en miljöåtgärd för att avlägsna näring från Östersjön. För ett riktat fiske mot spigg ska kunna bli verklighet och bedrivas långsiktigt hållbart, krävs dock undersökningar som utvärderar risker för oönskade bifångster och andra möjliga negativa effekter på miljön, säger Jens Olsson.

Publicerad 10 May 2019 09:56