Kommunvalet 2018: Trygghet i Bromölla

Vi ställer politikerna mot väggen

VAL 2018. Inför höstens val tar vi pulsen på de lokala politikerna. Vad tycker partierna att det borde satsas på, eller vad är deras hjärtefrågor? Vad skiljer partierna åt? Lokaltidningen ger er svaren.

Fråga 2 i vår enkätserie till partierna i kommunfullmäktige Bromölla: Vad kan ni göra för att göra Bromölla till en säker och trygg stad?

SVERIGEDEMOKRATERNA

Många av dom åtgärder som krävs måste man ta på riksnivå som skärpta lagar utökade befogenheter för poliser mm. I första hand bör kommunen inrikta sig på förebyggande arbete med berörda parter, aktivt arbete mot missbruk och droger, kameraövervakning vid utsatta områden mm.

MILJÖPARTIET

Det behövs en fungerande skola, socialvård, fritidsverksamhet och fältassistenter som arbetar nära polisen för att bygga en hållbar trygghet. Dessutom vuxna som ställer upp. Fler kameror.

SOCIALDEMOKRATERNA

Vi ska:

  ...verka för en närvarande polis

  ...verka för en bred fritids och kulturverksamhet för ungdomarna i kommunen.

  ...fortsätta erbjuda invånarna möjlighet att delta i trygghetsvandringar.

VÄNSTERPARTIET

Ett samhälle som håller ihop är det bästa botemedlet mot otrygghet. För att nå dit krävs insatser från alla verksamheter i kommunen. Allt från att motverka bostadssegregation, skapa trygga miljöer med belysning och tekniska lösningar till tidiga sociala insatser i förskola, skola och andra verksamheter där kommunanställda kommer i kontakt med medborgarna.

LIBERALERNA

Det allra viktigaste är att arbeta förebyggande och redan i förskola och grundskola göra de nödvändiga investeringar som krävs för att alla ska lyckas och ingen hamnar utanför. Sen måste vi ta Bromöllabornas känsla av otrygghet på allvar och det behövs fler poliser som är synliga i byn, samt kameraövervakning på särskilt utsatta platser.

CENTERPARTIET

  Ökat samarbete med polis/räddningstjänst.

  En synlig polis i samhället.

  Ökad polisinformation på skolorna.

ALTERNATIVET

Åter bemanna polisstationen, och inte minst vid tider då trygghetshämmande brott begås (kvällar och helger).

MODERATERNA

Moderaterna har avstått från att svara på enkäten.

Publicerad 11 July 2018 08:00