Varningen: Aggressiv hudcancersjukdom ökar

Överläkaren: "En aggressiv hudcancer med hög dödlighet"

SKÅNE.

En tidigare ovanlig hudcancersjukdom har klättrat till den fjärde vanligaste formen. En ny studie visar att förekomsten ökade med 100 procent under den undersökta perioden och trenden lär fortsätta.

Av
André Kvist

Ett forskningsteam vid Sahlgrenska Universitetssjukhus i Göteborg har studerat merkelcellskarcinom. En form av hudcancer som blir allt vanligare, men få känner till den eller det faktum att den har hög dödlighet.

Forskningsgruppen vid Sahlgrenska har studerat samtliga fall av merkelcellskarcinom som rapporterats till Socialstyrelsens ancerregister mellan 1993 och 2012.

– Denna typ av hudcancer ökar i incidens och är nu den fjärde vanligaste formen av hudcancer. Alla fyra typerna av hudcancer, det vill säga; basalcellscancer, skivepitelcancer, malignt melanom och merkelcellskarcinom, har klar koppling till solens UV-strålning, berättar John Paoli, docent och överläkare vid hudkliniken på Sahlgrenska.

– Merkelcellskarcinom är även kopplat till ett polyomavirus. Det är en aggressiv hudcancer med hög återfallsfrekvens och hög dödlighet.

Teamet ska inom kort undersöka åren 2013 och 2014. Det finns ingen färsk statistik över hur många som drabbas. Men John Paoli som dagligen arbetar med drabbade personer ser i första hand att det blir fler som drabbas.

– Absolut, vi ser fler och fler fall nu än för 10-20 år sedan. Vi märker att det inte minskar, tvärtom, säger han.

Formen av hudcancer drabbar framförallt äldre personer. Främst har det att göra med ett sänkt immunförsvar som öppnar mottagligheten. Läkemedel, ålder och sjukdomar spelar alla in och påverkar immunförsvaret. En åldrande befolkning och mer soltimmar är bland annat orsaker till ökningen.

Under den undersökta perioden ökade fallen av merkelcellskarcinom med 100 procent. De övriga tre vanligaste formerna ökar drygt 5-6 procent om året. Under åren 1993 till 2012 drabbades totalt 594 av denna tidigare ovanliga cancerform.

Hur ser det ut i Skåne, är vi mer utsatta?

– Generellt ser det likadant ut i hela Sverige. Det är lika stor risk i Skåne som i övriga landet, säger John Paoli.

Margareta Haag är ordförande för Nätverket mot cancer. Hon råder en att undvika att bränna sig eller vara i solen för länge och använda skydd mot solens strålar.

– Det är viktigt att kolla alla sina hudförändringar och inte bara leverfläckar. Studier har visat att svenskar är bland dem som solar mest i Europa och vi tror att vi är mindre sårbara för solskador och cancer jämfört med hur andra nationaliteter uppfattar riskerna, säger hon i ett pressmeddelande.

Publicerad 10 July 2018 00:00