Kommunvalet 2018: Tryggheten i Östra Göinge

Vi ställer politikerna mot väggen

VAL 2018. Inför höstens val tar vi pulsen på de lokala politikerna. Vad tycker partierna att det borde satsas på, eller vad är deras hjärtefrågor? Vad skiljer partierna åt? Lokaltidningen ger er svaren.

Fråga 2 i vår enkätserie till partierna i kommunfullmäktige Östra Göinge: Vad kan ni göra för att göra Östra Göinge till en säker och trygg kommun?

SOCIALDEMOKRATERNA

För oss socialdemokrater är trygghet en avgörande fråga för en bra utveckling av hela kommunen och alla våra byar. Vi vill ha fler poliser, men framför allt fler vuxna på byn, i form av fältassistenter, nattvandrare och trygghetsvärdar för äldre.

CENTERPARTIET

För att öka tryggheten i våra byar så har vi medborgardialoger och trygghetsvandringar ute i varje by varje år. Detta för att informera oss om var man känner sig otrygg. Efter dessa dialoger och vandringar har vi sedan åtgärdat med exempelvis nya gatlampor och belysning. Vi har ett aktivt samarbete med polisen och nattvandrarna. (Svaret har kortats.)

MODERATERNA

Vi kommer fortsätta att göra våra bymiljöer både trivsammare men framförallt tryggare. Vi genomför årligen trygghetsvandringar där polis och kommun tillsammans med medborgare vandrar i byarna vilket är mycket uppskattat. Fler poliser är ett måste och vi ser gärna att kommunen skulle kunna få ha kommunala poliser på prov. (Svaret har kortats.)

KRISTDEMOKRATERNA

Tryggheten i Östra Göinge är relativt sett god. Vi har under åren arbetat mycket med mötesplatser i byarna där människor kan mötas. Föräldraansvaret är viktigt att betona.

LIBERALERNA

Liberalerna vill skapa fler mötesplatser för ungdomar på kvällar och helger. Socialtjänst och polis ska ingripa snabbt när en ung människa hamnat snett. Nationellt satsar Liberalerna på fler poliser.

SVERIGEDEMOKRATERNA

Ambulans - Öka till 2 som är närvarande i kommunen. Polis - Ökad närvaro. Övervakningskameror på utsatta ställen i kommunen. Räddningstjänsten - Gå personalen till mötes och anställa för att öka tryggheten även för de anställda. Dom skall inte behöva arbeta ideellt för att "hjälpa" sina kollegor. Gå dom till mötes när det gäller anställningsvillkor.

MILJÖPARTIET

En samverkan pågår mellan kommunens tjänstemän och politiker och polisen. Trygghetsvandringar, information mm.

VÄNSTERPARTIET

Vi behöver fler vuxna professionella ute bland de yngre. Otryggheten handlar bland annat om buskörningar och skadegörelse. I det första fallet kan vi behöva mer ordningsmän i byarna för att lugna stämningen kvälls- och natte-tid. Mötesplatser med vuxna som har tid för ungdomars intressen.

Publicerad 10 July 2018 08:00