Kommunvalet 2018: Kristianstad som attraktiv företagsstad

Vi ställer politikerna mot väggen

VAL 2018. Inför höstens val tar vi pulsen på de lokala politikerna. Vad tycker partierna att det borde satsas på, eller vad är deras hjärtefrågor? Vad skiljer partierna åt? Lokaltidningen ger er svaren.

Fråga 2 i vår enkätserie till partierna i kommunfullmäktige Kristianstad: Få företag nyetablerar sig i Kristianstad, vad ska ni göra för att göra Kristianstad till en attraktivare företagsstad?

ÅHUSPARTIET

Nycklarna är god och obyråkratiskt stöd till företagen, speciellt vid lokalisering och nyetablering. Vidare måste vi, i ett skånskt perspektiv, var konkurrenskraftiga beträffande utbildningsmöjligheter och attraktiva boendeformer och -platser.

SOCIALDEMOKRATERNA

Kommunen ska ha utveckla fler verksamhetsområden för företagsetableringar. Vi behöver bygga vidare på infrastrukturen med kommunikationer och bredband samt ge en god och snabb service till företagen. Krinova är en nyckelaktör i stödet till innovationer och nyföretagande.

VÄNSTERPARTIET

Genom satsningar på de verksamheter vi medborgare finansierar gemensamt. På så sätt gynnas alla medborgare och även det lokala näringslivet. Vi vill arbeta för en utveckling av småskaligheten på landsbygden, där finns en potential som kan bli mycket större.

CENTERPARTIET

Det finns två saker som är av stor betydelse för ökat näringsliv och det är Kompetens och Kommunikationer. Högskolan och andra utbildningsformer är mycket viktiga, även Krinova är en unik verksamhet som genom innovation skapar nya företag. När det gäller kommunikation jobbar vi aktivt för dubbelspårig järnväg samt bevakar våra intressen i dialog med Skånetrafiken och Trafikverket.

MILJÖPARTIET

Kristianstad måste bli en kunskapsregion. Den gamla industri- och jordbrukssektorn är numera kunskapsintensiv och Kristianstad måste kunna locka med välutbildad personal och vara en kommun som har en obyråkratisk attityd till nya företag. Det är också viktigt att odla en entreprenörsanda bland kommunens egna invånare.

MODERATERNA

Vårt uppdrag sträcker sig längre än så då vi ansvarar för hela kommunen. Självklart ska vi då underlätta för och ge företagarna ett gott bemötande inom den offentliga sektorn.

KRISTDEMOKRATERNA

Kommunen arbetar intensivt med att få fram detaljplaner och mark. Kontakter och bemötande måste ständigt utvecklas.

LIBERALERNA

1. Både företag som finns i kommunen men också nya företag ska mötas av en kommun som står på tå för att erbjuda bra service. Det kommunala bemötande är viktigt för att skapa ett bättre företagsklimat. Men vi behöver också skapa bättre fysiska förutsättningar såsom mer industrimark, bättre infrastruktur och bredband även på landsbygden.

SVERIGEDEMOKRATERNA

Genom att göra kommunen ännu attraktivare som boendekommun lockar det förhoppningsvis fler entreprenörer/företagare att bosätta sig i kommunen vilket förhoppningsvis leder till fler företag i kommunen.

Publicerad 09 July 2018 08:00