Larmar om förskolepersonal som mobbas

Förekommer mobbning i personalgruppen

ÖSTRA GÖINGE.

Trots upprepade insatser ska arbetsmiljön på en förskola i Östra Göinge kommun inte ha blivit bättre. Ett skyddsombud larmar till Arbetsmiljöverket om bland annat mobbning i personalgruppen och underbemanning.

I handlingar till Arbetsmiljöverket larmar ett skyddsombud om bland annat mobbning bland personal och underbemanning på en förskola i Östra Göinge. Trots upprepade arbetsmiljöbrister ska det inte ha blivit bättre. Ombudet efterfrågar både en riskanalys och en handlingsplan.

Anledningen till att ombudet upplever riskerna är att det ska ha gjorts upprepade insatser under hösten 2016, men ingen förbättring av arbetsmiljön ska ha skett. Enligt anmälan till Arbetsmiljöverket ska personalen uppleva svagt ledarskap och dålig förståelse för arbetsmiljöproblemen, något som enligt skyddsombudet gör det svårt att få vikarier vid behov vilket i sin tur leder till underbemanning och stresspåverkan. Arbetsmiljön har lett till att flera i personalen är sjukskrivna, enligt ombudet.

Nu efterfrågas en utredning av förskolans psykosociala arbetsmiljö, en risk- och konsekvensanalys samt en handlingsplan med prioriteringsordning.

Enligt arbetsmiljölagen ska en arbetsgivare omgående besvara ett skyddsombuds begäran om åtgärder. Om skyddsombudet inte är nöjd med beskedet kan denna lämna frågan vidare till Arbetsmiljöverket.

Publicerad 18 June 2018 15:54