Småföretagarna ser positivt på framtiden

KRISTIANSTAD

. Småföretagarnas uppgång har mattats av sedan i fjol men den går dock fortfarande uppåt. Det visar Småföretagsbarometern Skåne 2018 som nyligen presenterades av Företagarna, Swedbank och Sparbanken Skåne.

Undersökningen visar att Kristianstad är motorn i nordöstra Skåne och i Kristianstad är det särskilt livsmedelsindustrin och jord- och lantbruk som är starka. Nordöstra Skåne har dessutom en högre tillväxttakt än riksgenomsnittet som ligger på 29. Enligt statistiken ligger nordost i årets mätning på 35 vilket också är en ökning jämfört med i fjol då den siffran låg på 25.

– Ja, det ser väldigt bra ut för hela nordöstra Skåne och det märks inte minst då det byggs på många håll. Vilket innebär att även byggsektorn går för högtryck och det i sin tur fungerar som en dragare för många andra faktorer och företag, säger Mikael Forsberg, bankchef Sparbanken Skåne

Sysselsättningstillväxten i Skåne är även den också fortfarande god, och har fått en liten ökning sedan fjolårets mätning. Av småföretagen i länet har 23 procent ökat antalet anställda de senaste 12 månaderna, samtidigt som 9 procent minskat personalstyrkan.

Bristen på lämplig arbetskraft motverkar dock företagens expansionsplaner på många håll. Så mycket som var femte svarande i länet uppger detta som det största expansionshindret.

– Det är rent generellt ett bekymmer att hitta rätt kompetens, även i Kristianstad. Företagarna har dock gjort undersökningar som visar sig att det inte bara handlar om kompetens utan också i attityd från arbetssökande och att kraven från arbetsgivarna ibland är orimligt höga, säger Mikael Forsberg.

Inför nästa år tror däremot många småföretagare på ökad tillväxttakt i lönsamheten drygt sju av tio bedömer att de har goda utsikter att expandera på sikt och omkring 9 av 10 företag i länet vill också växa.

Publicerad 12 June 2018 11:37

Lokaltidningen Kristianstads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag