Huvudskyddsombud drar i nödbromsen om vilotider

Menar att arbetsgivaren ljuger för Arbetsmiljöverket

SKÅNE.

Tågförarna och tågvärdarna på Pågatågen får inte tillräcklig tid för återhämtning mellan arbetspassen. Dessutom är antalet långa pass för många. Det menar Arrivas huvudskyddsombud som larmat till Arbetsmiljöverket.

Av
Felix Alnemark

Arriva påstår att de följer alla regler i kollektivavtalet kring arbetstiderna. Det får huvudskyddsombudet att sparka bakut. I ett mejl till Arbetsmiljöverket skriver han att han "närsomhelst kan presentera ett antal turer helt utan arbetspauser helt i strid med vad Arriva skriver i sitt svar". De kräver också en begränsning av antalet pass mellan nio–tio timmar.

Arriva kräver att få svara på Lokaltidningens frågor per mejl, eftersom många parter inom företaget är involverade.

Vi menar att det inte stämmer och det grundar vi på följande fakta.

Huvudskyddsombudet menar att personalen inte får tillräcklig tid för återhämtning mellan arbetsplats vad de gäller vilotid. Stämmer detta?

– Vi menar att det inte stämmer och det grundar vi på följande fakta. När det gäller tid för återhämtning mellan arbetspass så följer vi lagen som talar om minst 11 timmars dygnsvila. Det stora flertalet tjänster på Pågatågen har dessutom längre dygnsvila än elva timmar, säger Izhak Dan, kundservicechef på Arriva.

Enligt Arriva är den faktiska veckoarbetstiden i genomsnitt 34,7 timmar (7,2 timmar i genomsnitt per arbetspass) att jämföra med 38,25 timmar som gäller på arbetsmarknaden i stort. De förnekar helt att antalet långa pass är för många.

Varför ser ni så olika på om kraven på återhämtning mellan arbetspass uppfyller kraven enligt kollektivavtalet?

– Både kollektivavtal, arbetstidslagstiftningen samt EU-förskriften föreskriver elva timmars dygnsvila i planerat läge. Dessa regler följer vi, säger Izhak Dan.

Hur ser ni generellt på de krav som Arbetsmiljöverket riktar mot er?

– Vi har tagit del av deras skrivelse och vi arbetar för närvarande på ett svar så den frågan ber vi att få återkomma till, säger Izhak Dan.

Huvudskyddsombudet kommenterade ert svar till Arbetsmiljöverket med att han närsomhelst kan plocka fram turer utan arbetspauser. Hur kommenterar ni det?

– Vi har svårt att kommentera det direkt med mer än att vi har en tät dialog med våra förtroendevalda och HSO i dessa frågor både i skyddskommitté och MBL-forum, säger Izhak Dan.

Arbetsmiljöverket kräver att Arriva senast 17 april ska vidta ett antal åtgärder. Det handlar till exempel om att undersöka arbetstiderna för lokförare och tågvärdar för att se om det finns risker för ohälsa eller olycksfall i arbetet. Det handlar om nattarbete, långa arbetspass och möjligheterna till återhämtning mellan arbetspassen.

Lokaltidningen har sökt Arrivas huvudskyddsombud Fredrik Nilsson.

Publicerad 05 April 2018 00:00