Ny studie: Det finns fem typer av diabetes

Kan leda till skräddarsydd behandling för varje person

SKÅNE. Vi har fått lära oss att det finns två typer av diabetes. Nu har forskare kommit fram till att det istället finns fem. Det kan bland annat leda till bättre behandlingar.

– Att diagnostisera diabetes mer exakt kan ge oss värdefulla insikter om hur den kommer att utvecklas med tiden och förutse och behandla komplikationer innan de utvecklas, säger Leif Groop, forskare vid Lunds universitet, i ett pressmeddelande.

Han är en av dem som står bakom studien som publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet Diabetes & Endocrinology.

Utifrån sina resultat kan forskaren även konstatera att många patienter får fel vård. Istället kan man med de nya kunskaperna skräddarsy en behandling för varje person. Till TT utvecklar Leif Groop forskarnas resultat och menar att det överträffade deras förväntningar.

– Det här är det första steget mot en personlig behandling av diabetes, säger Leif Groop.

För närvarande delas diabetes in typ 1 och typ 2, där den första oftast drabbar unga patienter medan typ 2 ser olika ut men kopplas oftast till övervikt.

I studien tittade forskarna på närmare 15 000 patienter i åldern 18 till 97 år, som nyligen diagnostiserats med diabetes. Genom att registrera insulinresistens, insulinavsöndring, blodsockernivåer, ålder och sjukdomsuppkomst, kunde forskarna urskilja fem distinkta typer av sjukdomen – tre allvarliga och två mildare former.

Bland de allvarliga typerna hör en grupp patienter med insulinresistens, som löper stor risk att drabbas av njursjukdomar, unga människor med brist på insulin och de som idag lider av typ 1-diabetes. De andra två mildare diabetes drabbar oftast de i hög ålder, omkring 40 procent av patienterna. Leif Groop menar att de som drabbas av allvarlig diabetes främst kan dra nytta av forskningsresultaten.

– Den här gruppen är den som mest kan dra nytta av den nya diagnosen eftersom det är de som för närvarande blir mest felaktigt behandlade, säger han till TT.

FAKTA- Diabetes

Den gemensamma nämnaren är att blodsockret är högt.

    Ungefär 450 000 personer har diabetes i Sverige idag, av dem har 85-90 procent typ 2-diabetes. Utöver dessa är det ca 150 000 som har sjukdomen utan att veta om det.

    Typ 1- och typ 2-diabetes är två helt olika sjukdomar som har högt blodsocker som gemensam nämnare. Vid typ 1-diabetes slutar kroppen att bilda insulin. Insulin kan bara ges i injektioner, så en person med typ 1-diabetes måste tillföra insulin från dag ett i sin sjukdom

    Typ 2-diabetes är mer komplex. Vid typ 2-diabetes bildar kroppen fortfarande insulin men det kan finnas ett insulinmotstånd som gör att insulinmängden inte räcker till.

    Varje dag dör 5 personer där diabetes är den underliggande dödsorsaken.

    De klassiska symtomen är att känna ökad törst, att kissa oftare och större mängder, och viktnedgång. Ytterligare tecken kan vara trötthet, att man ser suddigt, får klåda i underlivet (hos kvinnor) och upprepade urinvägsinfektioner. Insjuknandet i typ 1-diabetes kan försiggå under en period – från några dagar till några veckor – och symtomen är tydliga. Vid typ 2-diabetes kan blodsockret stiga långsamt under lång tid, och symtomen är mer otydliga.

Källa: Diabetesförbundet

Publicerad 08 March 2018 07:00

Lokaltidningen Kristianstads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag