Bra sopsortering gav effekt- avgifterna sänks

OSBY/ÖSTRA GÖINGE. Sedan Osby kommun och Östra Göinge införde 4-facksystem för sopor 2016 så har det brännbara avfallet minskat med runt 20 procent. Detta har visat sig ha positiva effekter och man räknar nu med att förutom att sänka renhållningstaxan också kunna göra en återbetalning på delar av avgiften för 2017.

– Ja, att vi nu har möjlighet att sänka taxorna är en effekt av det nya sopsorteringssystemet och att invånarna snabbt anammade detta och just det här var också lite det vi hoppades på när vi införde fyrfack, säger Peter Johansson, VD Ögrab.

Det kommunala renhållningsbolaget Ögrab ser att volymerna minskat med drygt 20 procent för villor och fritidshus, medan lägenhetsinnehavarna fortfarande har en bit kvar att nå upp till samma siffror vilket man dock strävar efter även där.

– Vi har dessutom gått från 15 taxor till två, vilket också sänkt administrationskostnaderna, berättar Peter Johansson.

Den föreslagna sänkningen av taxan under 2018 hamnade på 344 kronor för villor, och 156 kronor för fritidshusen, vilket också Kommunstyrelsen sagt ja till och som införs från och med 1 januari 2018.

Villa- och fritidshusägare har också bedömt en återbetalning efter 2017 års taxor med 10 procent, vilket innebär 290 kronor för villaägare, respektive 211 kronor för fritidshusägare, vilket kommer att dras av på nästkommande faktura.

Publicerad 06 December 2017 08:00

Lokaltidningen Kristianstads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag