Kvinna misstänkte ALS – fick aldrig rätt diagnos

Tio månader efter första vårdkontakten avled hon av sina skador

KRISIANSTAD. Vid upprepade tillfällen sökte den 60-åriga kvinnan vård för symptom som hon själv misstänkte berodde på nervsjukdomen ALS. På både neurologen och på akuten fick hon besked att det förmodligen rörde sig om utmattning. Ett knappt år efter första vårdkontakten avled kvinnan till följd av sina skador.

”Ingen har trott på henne och i och med att uppföljning av provtagning uteblev som kanske då visat tydligare att det var ALS gick NN miste om professionell vård och behandling samt det stöd hon och vi som familj skulle ha behövt”, skriver kvinnans sambo i en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Första gången som kvinnan sökte vård för sina symptom var i december 2015. Hon hade då under två års tid upplevt svårigheter med att svälja och under det sista året även haft svårt att artikulera.

Hon remitterades till neurologimottagningen i Kristianstad. Symtom och undersökningsresultat talade för sjukdomen ALS, men då skadorna var diskreta och begränsade till munnen och svalget räckte provresultaten inte för att ställa någon diagnos.

Av anmälan framgår att första besöket hos neurolog genomfördes i december 2015 och patienten informerades att de efterföljande undersökningarna inte visade tecken på ALS. Patienten hänvisades till primärvården och symtomen tolkades bero på utmattning.

Enligt anmälan blev kvinnan aldrig informerad av detta, utan fick besked om att symptomen tolkades bero på utmattning.

Istället för att följa upp med fler undersökningar uppmanades kvinnan att söka på nytt i fall hon fick nya neurologiska symptom.

I september 2016 sökte kvinnan vård på nytt, då hennes symptom förvärrats.

”NN sökte akutmottagningen på CSK i september månad 2016 på grund av att hon inte längre kunde svälja men blev hemskickad med beskedet att deras uppgift inte var att ge dropp. Av sin vårdcentral fick hon även remiss till psykiatrin som där gjorde bedömningen att det inte var något psykiskt problem som orsakade symtomen”, skriver sambon i sin anmälan.

Av journalen framgår att kvinnan sökte för tilltagande neurologiska symtom i form av sväljningssvårigheter och stora talsvårigheter. Hon hade vid besöket ett förhöjt blodtryck och nedsatt syresättning.

”Läkaren borde ha utfört en neurologisk undersökning av patienten samt säkerställt att patienten kunde få i sig mat och dryck. Att via brev informera neurolog och ansvarig primärvårdsläkare är inte tillräckliga åtgärder för att säkerställa en god vård för patienten”, skriver IVO i sin bedömning.

Den 5 oktober sökte kvinnan sig på nytt till akutmottagningen efter att ha varit sängliggande i en vecka. Vid detta besök lades hon in.

En vecka senare avled hon till följd av symptom som med tydde på ALS, något de anhöriga informerades om efter dödsfallet.

IVO riktar nu kritik mot både neurologen och allmänläkaren på CSK.

De konstaterar att den försenade diagnosen har medfört att patienten inte fick rätt vård och behandling, samt att stöd till patient och närstående saknats.

Brister i vården vid besöket på akutmottagningen har enligt IVO också inneburit onödigt lidande för patienten.

Publicerad 01 December 2017 09:02

Lokaltidningen Kristianstads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag