Hässleholm får bidrag för bostadsbygge

HÄSSLEHOLM. Boverket har nu gått ut med vilka kommuner som får statsbidrag för att kunna öka bostadsbyggandet. Hässleholm är en av de 199 kommuner som berörs. De har fått startbesked för 148 stycken bostäder och ett statsbidrag på totalt 6 076 554 kronor.

– Vi har en befolkningsökning i Hässleholm som gör att vi måste bygga i kommunen men framförallt bygger vi för den förväntade ökning som det innebär för Hässleholm att höghastighetsbanan byggs. Därför är ett sådant här bidrag väldigt välkommet, säger Robert Samuelsson, avdelningschef byggavdelningen, Stadsbyggnadskontoret i Hässleholm.

Statsbidraget gäller de 148 startbesked som Hässleholms kommun gett under 2016 och 2017. Några av dessa är Hesslehems lägenheter som byggs på Tingsbacken och Erlandssons bygg har fått bygglov att bygga lägenheter på garnisionsområdet som väntas komma igång med byggstart inom kort.

– Exakt hur vi kommer att fördela bidraget är inte klart, då vi precis fått informationen. Men det innebär många möjligheter och vi kommer att sätta oss ner och se hur vi kan fördela bidraget på bästa sätt.

Totalt får de 199 kommunerna runt om i landet dela på cirka 1,8 miljarder kronor i stöd till ökat bostadsbyggande. Totalt sökte 204 kommuner stöd under 2017, vilket är en markant ökning från 2016 då 114 kommuner sökte statens stöd.

Kommunerna som är med och delar på bidraget har i år gett startbesked till 73 372 nya bostäder jämfört med 49 624 bostäder under förra året.

Publicerad 28 November 2017 08:00

Lokaltidningen Kristianstads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag