Insänt:

"Stölderna får inte bli vardag"

INSÄNT. Stölder är ett stort problem, som tyvärr håller på att bli många företagares vardag. Maskinentreprenörerna (ME) har nyligen genomfört en undersökning som visar att den södra regionen, som omfattar Skåne och Halland upp till Kungsbacka kommun, är mycket stöldutsatt. 63 procent av de intervjuade medlemmarna drabbades av stölder 2016.

Merparten av stölderna handlar om drivmedel och de intervjuade företagen drabbades i snitt av sex drivmedelsstölder. Det innebär att genomsnittsföretaget fick påhälsning av tjuvar i snitt varannan månad under 2016!

Konsekvenserna av drivmedelsstölderna är många: för de drabbade handlar det förvisso om begränsade värden som försvinner i form av stulen diesel, däremot blir den totala notan mycket större när kostnader för stillestånd, reparationer och administrationstid räknas in.

De drabbade ME-medlemmarna i Sydsverige rapporterade i genomsnitt en total kostnad på 86 000 kr för brotten 2016, vilket är mer än dubbelt så mycket som i snitt för riket. Det är uppenbart att stölderna lämnar betydande avtryck i företagens resultaträkningar.

Men den mest allvarliga konsekvensen är att många av våra medlemmar håller på att tappa tron på rättssamhället. Det visar sig bland annat genom att färre än vart annat brott anmäls till polisen, trots ME:s uppmaningar att alltid anmäla alla brott. Många företagare tycker inte länge att det är lönt, man har helt enkelt resignerat.

Omfattningen vittnar om att ligor sannolikt ser stölderna som en av flera aktiviteter där den möjliga intäkten vägd mot risken för upptäckt gör brottet attraktivt. Det är för lätt att stjäla, för lätt att sälja och uppklarandefrekvensen är för låg. Det är svårt för polisen att bevisa var innehållet i en dunk diesel kommer från, och inte ens när tjuven tas på bar gärning kan man vara säker på att det räcker för en fällande dom med rejäl påföljd.

Från ME:s sida har vi satt fokus på stöldproblematiken under 2017. Vårt mål är att kraftigt minska stölderna, där ett första steg är att se till att alla stölder alltid anmäls. Vi och våra medlemmar ska givetvis vidta rimliga och kostnadseffektiva åtgärder för att skydda oss, men det kan inte vara upp till brottsoffren att lösa problemet med kriminalitet.

För att komma till rätta med problemet krävs en mer kraftfull reaktion från samhället. Det handlar om att brotten ska prioriteras högre av polisen, men även att domstolarna nyttjar straffskalan bättre så att det blir mer kännbart att begå brott. Kombinationen av större risk för upptäckt och längre straff skulle bidra till att minska stölderna.

Om vi inte gör något så kommer stölderna att öka i takt med att skatter och högre oljepris driver upp literpriset för diesel, vilket i sin tur tär på förtroendet för rättssamhället och ökar klyftan mellan stad och landsbygd. Från ME:s sida kommer vi inte att vara overksamma: Vi avser att samla branschens aktörer för en dialog med berörda myndigheter under 2018. Vi vill ha draghjälp från andra aktörer och engagemang från samhällets sida för att lösa problemet.

Per Ek, Regionchef Maskinentreprenörerna

Publicerad 18 November 2017 06:00

Lokaltidningen Kristianstads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag

Symfoniker rockar Kulturnatten

– Många tror att det inte går att blanda klassiskt med rock. Men vi har visat att det går alldeles utmärkt och det var så roligt sist att vi gör det igen, säger dirigenten Patrik Dahlbom.

På scen väntar förutom Christianstad Symfoniker också gästartister i form av Trekvartkören, Furuboda Singers, Classic rock-bandet, vilket innebär totalt ett hundratal personer på stora scenen, som kommer att finnas på Stora Torg.

De gjorde för två år sedan en hyllningskonsert till Queen och i år väntar musik av bland annat Led Zeppelin, Whitesnake, Muse och Toto och jobbar hela tiden med att bredda sin repertoar och har allt från barnkonserter till kyrkomusik och rocksatsningar på sin meritlista.

– Inledningen och slutet av Kulturnattens konsert blir klassiskt och däremellan kommer vi att fylla på med rock och vi väljer självklart en repertoar som fungerar för symfoniker. Men under Queenkonserten märkte vi att det fungerar hur bra som helst att kombinera dessa genrer men det känns som vi fick med oss en stor erfarenhet sedan sist.

Det är en otroligt stor satsning som väntar och man hoppas på att fylla torget den 18 maj och inte minst på att få publiken att gunga med.

– Att ha musiken som yrke är så mycket mer för mig än ett jobb. Musiken är mitt syre. Och att få blanda de två genrer som jag brinner för är fantastiskt. Rock och klassiskt har mycket mer gemensamt än vad man kan tro. Dessutom gömmer sig ofta de klassiska tonerna i både reklam och film utan att vi ibland tänker på det.

Han avslöjar också att det blir en och annan överraskning under natten. Det pratas bland annat om en 3D-fiol som det faktiskt går att spela på. Exakt hur det kommer att låta får publiken uppleva på årets kulturnatt.