Insänt:

"Hög tid att skrota New public management"

INSÄNT. Det är hög tid att skrota NPM – New Public Management. Vi har under ett antal år sett hur välfärden blir alltmer urholkad och att den fungerar allt sämre. Med välfärd menar jag i det här fallet, sjukvård, omsorg, äldreomsorg, polisväsende och kommunikationer. Inom samtliga områden fallerar det å det grövsta. Ansvariga för detta är naturligtvis politikerna. Särskilt de politiker som infört NPM. NPM är ett marknadsmässigt sätt att se på välfärdsfunktionerna. Det är hämtat ur näringslivet och fungerar bevisligen inte alls på de strukturer som ska värna om människan och samhällets bevarande och utveckling. Därför är det dags att skrota NPM. Dagens ansvariga politiker ser inte idag vad det är som är fel. Man vill lösa problemen inom välfärdssektorerna med mer pengar. Många vill höja skatten. Men sanningen är den att det inte tjänar något till att göra mer av något som är fel.

Polisen räcker inte till – brottsligheten ökar och med den otryggheten. Många poliser vantrivs och säger upp sig. Sjukhusplatser och vårdcentraler räcker inte till. Vårdgarantin fallerar och personalen vantrivs och säger upp sig. Kommunikationerna fungerar inte. Det är undermålig skötsel och inget helhetsansvar. Skolornas resultat är inget att yvas över. Kontinuiteten bland vårdpersonal i hemsjukvården är mycket dålig. Exemplen kan vara hur många som helst.

Vi vill lansera PPM. Professionell Public Managemant. Ett styrsystem som fungerar på välfärdsområden. Ett styrsystem där vi låter yrkeskompetens och yrkesskicklighet ha avgörande betydelse. Vi tror på att poliser bäst vet hur man ska jaga bovar. Vi tror på att sjukvårdspersonal bäst vet hur man botar och vårdar sjuka och så vidare. Vi tror på att organisationerna måste byggas upp tillsammans med yrkeskunnande. Tyvärr är NPM så inbyggt i väggarna att man radikalt måste förändra verksamheterna. Vi är övertygade om att man kan få ett snabbt positivt resultat. Men då är det nödvändigt att göra drastiska ingrepp. Vi måste skrota regionerna, överföra de lokala sjukhusen till kommunerna. De kommunala sjukhusen ska vara experter på barn och gamla. Barn och gamla ska inte behöva skjutsas över stora delar av landet för att få vård. Förstatliga universitetssjukhusen. Specialkompetens och spetskompetens ska ha nära koppling till våra universitet.

Så här säger Wikipedia om NPM: New Public Management (NPM), på svenska ungefär Ny offentlig verksamhetsledning, avser den samling av styrnings- och ledningsmetoder som gradvis introducerats inom offentlig sektor sedan 1980-talet.

Kritik har riktats mot systemet därför den högre ledningen vanligen inte rekryteras från verksamheten och därför inte förstår den. Detta leder i sin tur till att de satsar på en dyr överbyggnad i form av ledningsfunktioner för t.ex. ekonomi, juridik, kommunikation och utvärderingar medan verksamheten blir lidande eller till och med motarbetas.

Det är dags att skrota NPM. Börja med vården och omsorgen. Börja med regionerna. Börja med PPM.

Birger Nilsson, ordförande Trygghetspartiet.

Publicerad 18 November 2017 10:00

Lokaltidningen Kristianstads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag

Symfoniker rockar Kulturnatten

– Många tror att det inte går att blanda klassiskt med rock. Men vi har visat att det går alldeles utmärkt och det var så roligt sist att vi gör det igen, säger dirigenten Patrik Dahlbom.

På scen väntar förutom Christianstad Symfoniker också gästartister i form av Trekvartkören, Furuboda Singers, Classic rock-bandet, vilket innebär totalt ett hundratal personer på stora scenen, som kommer att finnas på Stora Torg.

De gjorde för två år sedan en hyllningskonsert till Queen och i år väntar musik av bland annat Led Zeppelin, Whitesnake, Muse och Toto och jobbar hela tiden med att bredda sin repertoar och har allt från barnkonserter till kyrkomusik och rocksatsningar på sin meritlista.

– Inledningen och slutet av Kulturnattens konsert blir klassiskt och däremellan kommer vi att fylla på med rock och vi väljer självklart en repertoar som fungerar för symfoniker. Men under Queenkonserten märkte vi att det fungerar hur bra som helst att kombinera dessa genrer men det känns som vi fick med oss en stor erfarenhet sedan sist.

Det är en otroligt stor satsning som väntar och man hoppas på att fylla torget den 18 maj och inte minst på att få publiken att gunga med.

– Att ha musiken som yrke är så mycket mer för mig än ett jobb. Musiken är mitt syre. Och att få blanda de två genrer som jag brinner för är fantastiskt. Rock och klassiskt har mycket mer gemensamt än vad man kan tro. Dessutom gömmer sig ofta de klassiska tonerna i både reklam och film utan att vi ibland tänker på det.

Han avslöjar också att det blir en och annan överraskning under natten. Det pratas bland annat om en 3D-fiol som det faktiskt går att spela på. Exakt hur det kommer att låta får publiken uppleva på årets kulturnatt.