Hot och våld allt vanligare på biblioteken

KRISTIANSTAD. Många bibliotek vittnar om en allt mer obekväm situation. Allmänt stök i lokalerna och fylleri förekommer allt oftare och på Kristianstad bibliotek känner man igen sig i problematiken.

– Ja, det förekommer oftare situationer där man känner sig mer rädd idag än vad man gjorde för några år sedan och det har hänt att vi har fått tillkalla vakter, berättar Katarina Hallengren, bibliotekarie Kristianstad bibliotek.

Den senaste tiden har biblioteket också utsatts för en rad stölder. Bland annat har ipads och datormöss försvunnit.

– Vi hade också en incident precis i vårt öppna magasin nere i källaren där någon häromdagen urinerade. Vilket inte är så trevligt, säger Lina Wegendal, bibliotekarie på Kristianstad bibliotek.

Att problemen på biblioteken eskalerat de senaste åren tror Anna Troberg, förbundsordförande i DIK, beror på att allt fler individer rör sig i samhällets marginaler.

– Biblioteket är ett av få ställen som fortfarande finns kvar där man kan gå in och sätta sig utan några krav och utan att det kostar något. Historiskt sett har bibliotekarierna tagit stort socialt ansvar, men ansvaret kan inte helt dumpas på dem. Samhället måste hjälpas åt. Det man borde se över är tillgången på medborgarkontor, socialkontor och fritidsgårdar

Hon berättar hur hotfulla situationer ofta uppstår i samband med medieinköp på biblioteken.

– Något som vi märker av starkt när vi är ute på biblioteken är hur man i allt högre grad utövar påtryckningar mot personalen, vad gäller vad som köps in och vad som gallras. Ofta handlar det om specifika grupperingar, som vill att deras åsiktsbildning lyfts fram. Det är ett hot mot demokratin. En del av bibliotekariernas uppdrag är att hitta en bredd och en balans i utbudet.

Lina Wegendal håller med.

– Vi har fått en del kommentarer om böcker som besökarna anser att vi bör plocka bort ur utbudet. Och då kan de emellanåt uppstå en diskussion. Och det händer att man känner sig otrygg.

Skadegörelse har också gjort att biblioteket tvingats sätta pengalås på toaletterna istället för tidigare då de alltid varit öppna. Det är inte heller ovanligt att det blir väldigt högljutt eller att det blir en livlig diskussion mellan besökarna.

– Nu när det börjar bli kallare märker vi också en större grupp som söker sig hit och stannar hela dagen, vilar lite och läser tidningen och dricker alkohol i smyg. Vi värnar verkligen för att biblioteket ska vara en öppen mötesplats men då vill vi också att man sköter sig när man är här, säger Lina Wengendal.

För att komma till rätta med problemet menar förbundet att det behövs mer pengar, dels för handlingsplaner och krisberedskap för att hantera situationer när de uppstår, men även för att kunna få bort ensamarbete och anställa väktare där det behövs.

– Det här är ett allvarligt arbetsmiljöproblem som måste tas på allvar, säger Anna Troberg.

I förbundets senaste enkät svarade fyra av tio personer att känner en social oro och får tar emot kränkande tillmälen och anser att våldet har ökat de senaste två åren och mer än varannan anger att hot har blivit vanligare.

En fjärdedel av de svarande uppger att de upplever social oro flera gånger i veckan, vilket är sju procentenheter mer än 2015.

Paola Nordgren

Sanna Hjalmarsson

Publicerad 06 October 2017 07:00

Lokaltidningen Kristianstads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag