Ålafisket är hotat - riskerar att förbjudas helt

YNGSJÖ. EU-kommissionen föreslog för en tid sedan att allt ålafiske förbjuds i Östersjön från och med nästa år, Vilket skulle beröra ett antal ålafiskare i området.

Enligt Maria Malmer Stenergard (M) har man i en motion till riksdagen poängterat att ålagillet används av de skånska företag för marknadsföring och ålarvet på Ålakusten är sedan förra året också listat som ett nationellt immateriellt kulturarv enligt Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet. Därmed krävs att det förblir levande. - Det är vårt ansvar att arbeta för ålens fortlevnad, på alla tänkbara sätt. Men vi får inte glömma att det är ålfiskarna själva som besitter ovärderlig kunskap om fisken och om dess livsmiljö. Om vi helt förbjuder ålfisket kommer den kunskapen att gå förlorad. Sverige tar i dag sitt ansvar och har starkt begränsat ålfisket. När det är andra länder som inte tar ansvar, så är det fel att straffa Sverige genom ett totalt ålfiskeförbud i Östersjön, säger Maria Malmer Stenergard.

Enligt motionen hotas inte ålbeståndet av fisket utan framförallt av vattenkraft, miljögifter, predatorer som skarv och säl men också av det mindre kontrollerade fiske som sker i en del andra länder, bland annat fisket av glasål i Sydeuropa och det är av stor vikt att man på flera fronter arbetar för att ålbeståndet ska växa.

– Jag hoppas verkligen att detta inte blir sista säsongens ålfiske i Östersjön.

- Det är vårt ansvar att arbeta för ålens fortlevnad, på alla tänkbara sätt. Men vi får inte glömma att det är ålfiskarna själva som besitter ovärderlig kunskap om fisken och om dess livsmiljö. Om vi helt förbjuder ålfisket kommer den kunskapen att gå förlorad.

Nu pågår förhandlingar, där Sverige deltar, om kommissionens förslag och den 10 oktober tar man beslut i frågan.

Publicerad 22 September 2017 12:00

Lokaltidningen Kristianstads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag