Höghastighetsbanan väcker reaktioner

KRISTIANSTAD/HÄSSLEHOLM. Centerpolitiker från både riksdag, Region Skåne och Kristianstad kommun var för några dagar sedan på plats i Hässleholm för personliga möten med pendlare på Hässleholms station. Fokus låg på Trafikverkets förslag till nationell plan för infrastruktur och behoven av upprustning i Skåne.

En av politikerna på plats var Anders Åkesson ledamot i trafikutskottet som också hade synpunkter på Trafikverkets förslag om lägre tåghastigheter. Bland annat handlar det om förslaget om lägre hastighet på den utlovade höghastighetsjärnvägen, från 320 till 250 km i timmen.

– Det är uppenbart att S och MP-regeringens direktiv till Trafikverket innebär ett svek mot de regioner och kommuner som skrivit avtal med Sverigeförhandlingen gällande höghastighetsbanan, säger Anders Åkesson, riksdagsledamot och ledamot i trafikutskottet.

– Kommuner har räknat med konsekvenser av den utlovade höghastighetsjärnvägen och utifrån det lovat satsningar på bostadsbygge och infrastruktur, men nu finns plötsligt helt nya förutsättningar, säger han.

– Det sätter kommunerna i en svår sits.

Ett annat problem med förslaget är uteblivna satsningar på sträckor utanför de stora stambanorna.

– Det är för lite fokus på de delar av järnvägsnätet som ansluter till stambanorna, tågsträckan mellan Hässleholm och Kristianstad är ett sådant exempel. Det får effekt för hela Skåne, menar Anders Åkesson.

Enligt Birte Sandberg, gruppledare i Region Skåne så visar siffrorna i Skånetrafikens senaste statistik att tågtrafiken mellan Kristianstad och Hässleholm gått ner med åtta procent, trots att tågresandet i Skåne i övrigt har ökat.

– Det borde sända en viktig signal. Vi behöver dubbelspår mellan Kristianstad och Hässleholm som ju är ett av Sveriges mest trafikerade enkelspår, säger Birte Sandberg.

 

 

Publicerad 12 September 2017 08:00

Lokaltidningen Kristianstads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag