Psykiatriska akutens arbetssätt ses över

KRISTIANSTAD. Många av de patienter som söker sig till psykiatriska akutvårdsmottagningen kommer tillbaka gång på gång. En av anledningarna skulle kunna vara fel vård vid akuta besök.
För att komma till rätta med problemet ha nu Region Skåne bett Högskolan Kristianstad om hjälp för att ta fram en vårdmodell som fungerar, både ur organisatoriska, ekonomiska och patienternas aspekter och behov.
– Det är inte tillfredställande för patienten att behöva söka akutvård gång på gång. Men tillgängligheten har inte kunnat erbjuda något annat och nu ska vi se över vad som skulle kunna förändras, säger Anita Bengtsson Tops, professor i vårdvetenskap Högskolan kristianstad.
Även om den nya vårdmodellen kommer att finnas klar först 2020 så kommer man under arbetets gång att gå in och göra förändringar i verksamheten i takt med att processen fortlöper.
– I styrgruppen finns även brukarrepresentanter för att få deras syn på hur verksamheten och vården skulle kunna förändras eftersom tanken är en vårdmodell som utgår från patienternas egna behov.
Dygnet runt, året om, har den psykiatriska akutvårdsmottagningen på Kristianstad Centralsjukhus öppet. Här står läkare, skötare och sjuksköterskor till förfogande för att möta människor som behöver omedelbar psykiatrisk vård.
Skälen till besöken kan vara allt från missbruk, psykos, självskadebeteende, depression och ångest. Men en del av patienterna behöver snarare hjälp med sociala problem, som ensamhet, dålig ekonomi och isolering.
Enligt Peter Södergren, verksamhetschef för vuxenpsykiatrin i nordost och sydost så har dessa patienter kunnat komma tjugo, tjugofem gånger per år, vilket tar specialiserad och resurskrävande vård i anspråk, vilket är anledningen till varför man nu tittar närmare på vad man kan göra för just dessa patienter.
– Ofta är det bättre med en insats på lägre nivå, i personens närmiljö. Det handlar inte enbart om att avlasta akutvården utan också, och framför allt, om att brukaren ska få rätt typ av vård. Det skulle vara mycket vunnet för alla parter, säger Anita Bengtsson Tops.

Publicerad 27 June 2017 12:00

Lokaltidningen Kristianstads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag