Stadens kanoner är tillbaka

KRISTIANSTAD.  Bastion Konungens kanoner  flyttades i höstas ut till Artillerimuseet i Norra Åsum för restaurering. Men nu är de tillbaka på sin vanliga plats igen på stadens nordöstra bastion. Samtidigt har man också gjort i ordning på platsen med nya skyltar, renoverat tak för utställningen och ny belysning.
Bastion Konungen var det enda som återstod av fästningsstaden Kristianstad och har därmed blivit ett minnesmärke över stadens militärhistoria. .
Det är totalt 13 kanoner som alla fått en översyn och behovet har varit varierande mellan de olika pjäserna.
Enligt Per-Åke Karlsson, rustmästare på Artillerimuseet och den som ansvarat för hur kanonerna ska återställas så har det krävts en del renovering av kanonerna efter år av skadegörelse bland annat.
–  På en av kanonerna har vi i princip fått renovera hela lavetten, den trädel som håller uppe eldröret. Andra var i bättre skick och behövde bara strykas med ny tjärblandning,  säger Per-Åke Karlsson, på kommunens hemsida.
Även kanonerna som tidigare stod utanför Kronohuset på Stora Torg har restaurerats och kommer att flyttas tillbaka de närmsta dagarna.

Publicerad 15 June 2017 09:00

Lokaltidningen Kristianstads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag