Rättsläkare ska undersöka om babyn var sjuk

Åklagaren ville få domaren sparkad

Av
Anders Bergquist

Anders G Bergquist

KRISTIANSTAD. Åklagaren var inte alls intresserad av att utreda om det i själva verket var sjukdom som gjorde att det en månad gamla spädbarnet dog. Först nu när rättsläkaren sa att det är en möjlighet vill hon ha kompletteringar. Det hävdar föräldrarnas advokater.
De har haft en egen rättsmedicinsk expert som granskat utredningen och som kommit fram till att det kan vara en sjukdom som har orsakat spädbarnets död. För att komma fram till om det stämmer måste ytterligare undersökningar göras, och det har åklagaren känt till under en längre tid. 
Advokaterna har begärt att det skulle utredas noggrant om det låg sjukdom bakom, men åklagaren sa nej.
I samband med förhöret med rättsläkaren sa hon att det inte gick att utesluta att barnet dött av en sjukdom, och nu begär åklagaren de kompletterande undersökningar hon tidigare sagt nej till.
– Så fort barnet avlidit borde man undersökt om det kunde vara den här sjukdomen som orsakat barnets död. Istället har föräldrarna tvingats sörja dotterns död inlåsta i varsin cell med fullständiga restriktioner, säger Niclas Larsson som är mammans advokat.
Han och kollegan Torgny Dahlberg säger bestämt nej till att det ska göras nya utredningar, vilket förväntas försena rättegången till början av juli.
– Vi anser att rättegången ska slutföras idag med pläderingar. Det är åklagaren som valde att inte utreda detta i tid, det ska inte föräldrarna straffas för, förklarade Torgny Dahlberg vid rättegången.
Åklagaren Eva Norberg anser däremot att det inte tidigare funnits orsak att begära utredningen, och kräver att den ska genomföras. Tingsrätten kommer att ta ställning till begäran under dagen.
Advokaterna kräver dessutom att föräldrarna omedelbart ska släppas, eftersom de inte längre kan störa utredningen. Åklagaren vill att de ska vara kvar i häkte, men går med på att restriktionerna tas bort. Det innebär att de nu får rätt att ta emot besök, läsa tidningar och se på tv.
Domstolen håller för närvarande på och förhandlar om de nya undersökningarna ska genomföras, eller om rättegången ska avslutas. De kommer också avgöra om paret ska fortsätta vara häktade eller släppas.
10.50 återupptogs förhandlingen, men avbröts efter någon minut, sedan åklagaren ifrågasatt om domaren har rätt att fatta beslutet eller är jävig.
11.12 fortsätter rättegången med en ny ordförande.
Åklagaren anser att den den domare som varit ordförande för rätten är jävig. Han ska ha frågat om försvaret ville kalla vittnen, vilket enligt åklagaren är ett sätt för domaren att hjälpa försvaret. Att en domare anses som jävig är mycket ovanligt.
13.11 Tingsrättens extrainsatta domare beslutar att rättens ordinarie ordförande inte har gjort något fel och är därför inte jävig. Nu kommer rättegången att fortsätta med den ursprungliga domaren. Det blir ånyo paus i rättegången medan den ursprungliga rätten fattar beslut.
13.30: Rättegången fortsätter och domaren Petter Anefur meddelar att åklagaren får rätt att begära att rättsläkaren får undersöka närmare om det kan vara sjukdom som ligger bakom barnets död. Under tiden kommer de misstänkta att sitta häktade. Enligt domaren så finns det risk att paret ska fly och därför ska de vara häktade till rättegången fortsätter.
Den 3 och 4 juli kommer rättegången fortsätta med att två rättsläkare - en från varje sida - kommer att förklara om det kan vara sjukdom bakom dödsfallet.
13.45: Innan rättegången avslutas för dagen och tar paus till den 3 juli gås personalia igenom. Där framgår att mamman inte kan misstänkas ha lidit av en allvarlig psykisk störning vid undersökningstillfället eller det eventuella gärningstillfället.
Pappan kan däremot göra det, misstänker Rättsmedicinalverket. Han har bland annat behandlats för hallucinationer i flera år. Han har ofta sett clowner och skrämmande figurer, framkommer av utredningen. Läkaren som undersöker honom misstänker att ADHD, dålig impulskontroll och sömnbrist på grund av spädbarnet kan ha gjort honom allvarligt störd då barnet dog. Om tingsrätten finner honom skyldig kommer han därför att genomgå en rättspsykiatrisk undersökning.
14.40: Rättegången avslutas för dagen. Närmast kommer rättsläkaren att lämna ett skriftligt yttrande till åklagaren som överlämnar det till tingsrätten. Den 3 juli kommer rättsläkaren och en rättsläkare som advokaterna kallat att förhöras. Eventuellt hålls också slutanföranden då och rättegången avslutas. Annars fortsätter det den 4 juli.

Publicerad 14 June 2017 10:17

Lokaltidningen Kristianstads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag