BromöllaHem vinner årets Fastigopris för bästa integrationsarbete

BROMÖLLA. När BromöllaHem, 2016 tog över skötseln av kommunens fastigheter behövde 8 personer nyanställas. I samband med detta ville man också öka mångfalden och integrationen och ledningen beslutade då att alla nya medarbetare skulle vara boende och arbetslösa i Bromölla kommun och att gruppen skulle bestå av minst 50 procent utlandsfödda.
Nu premieras BromöllaHem AB för sitt integrationsarbete med Fastigopriset 2017 för sitt långsiktiga och medvetna arbete med integration och för ökad mångfald bland medarbetarna.  
Företagets vd, Henrik Bergqvist, är stolt och menar att utmärkelsen visar på att även andra uppskattar deras arbete. Fastigopriset delas i år ut för åttonde gången. Syftet är att synliggöra fastighetsbranschen som en attraktiv bransch att arbeta i och att premiera de bästa arbetsgivarna.
 

Publicerad 18 May 2017 15:00

Lokaltidningen Kristianstads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag